Get Pix Gallery


ใช้งานยังไง:

แค่นำรูปภาพไปใส่ในโฟลเดอ Images หรือแก้ไขชื่อโฟลเดอได้จาก ตัวแปร $gp_folder แล้วเอาภาพไปใส่ในโฟลเดอที่เราตั้งชื่อ

การตั้งค่า:

$gp_name ชื่อแกลเลอรี‎ $gp_filename ชื่อของไฟล์นี้ในกรณีที่ใช้ index.php ไม่ได้ $gp_folder ชื่อของโพลเดอที่ต้องการให้ดึงรูปภาพมา $gp_error ข้อความเมื่อไม่พบรูปภาพหรือโฟลเดอ $gp_customCSS ปรับแต่ง css ให้กับรูปย่อ ไม่แนะนำให้แก้ไขหากไม่ชำนาญ

0.1:

ดึงรูปภาพได้ 3 นามสกุลได้แก่ .png, .jpg, .gif หากนำไฟล์นามสกุลอื่นเข้ามาจะมองไม่เห็น ไม่รองรับการดึงไฟล์ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ใช้ Fancybox ในการซูมรูปภาพ